Πιστοποίηση

Η εταιρία Βιολογική εστιάζει στην παροχή υψηλών ποιοτικών υπηρεσιών και εφαρμόζει Ολοκληρωμένα Προγράμματα Διαχείρισης Παρασίτων και Τρωκτικών. Είναι μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Απεντόμωσης και Μυοκτονίας Σ.Ε.Α.Μ.Ε. Επίσης η εταιρία έχει εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και έχει πιστοποιηθεί με το EN 16636:2015 Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Παρασίτων και Επιβλαβών Οργανισμών.

F202 GCERT Cert EN 16636
ΠΙΣΤ 45001
F202 GCERT Cert ISO 9001
S363_2et_DU20101013291
S363_2et_DU20101013300
ISO 450001 Gr