Ακάρεα
Τα ακάρεα είναι ζωντανοί οργανισμοί που τρέφονται με τα νεκρά κύτταρα του ανθρώπινου σώματος .
Όταν βρουν ιδανικές συνθήκες με απεριόριστη τροφή όπως αυτές στα στρώματα, αναπτύσσονται σε πληθυσμούς της τάξεως των 10.000 ατόμων ανά τετραγωνικό εκατοστό.          

Δεν μπορεί να αποκλειστεί η είσοδός τους σε ένα χώρο, διότι εισέρχονται με τη σκόνη που μεταφέρει ο αέρας.
Τα ακάρεα προκαλούν κυρίως αλλεργίες από τα περιττώματά τους ανεξαρτήτου ηλικίας.

Ο καθαρισμός των στρωμάτων από την Βιολογική από τα ακάρεα, γίνεται με οικολογικό τρόπο 100% με ατοξική εφαρμογή.
Πληροφορία

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της Βιολογικής χρησιμοποιεί μόνο την κατάλληλη ποσότητα του φαρμάκου στα σημεία που είναι απαραίτητο.