Πτηνά-Περιστέρια
Τα πτηνά είναι υπεύθυνα για σοβαρά προβλήματα τόσο σε επαγγελματικούς χώρους όσο και σε οικιακούς χώρους.
Τα μεγάλα σμήνη πτηνών λερώνουν τις εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων και τα πεζοδρόμια με τα περιττώματά τους, μπορεί να διαβρώσουν μάρμαρα και μεταλλικές επιφάνειες.

Τα πτηνά μεταφέρουν παράσιτα σοβαρών ασθενειών, μπορεί να μεταφέρουν το βακτήριο της σαλμονέλας μέσω των κοπράνων τους. Όταν τα κόπρανα αφυδατωθούν, γίνονται σκόνη και μέσω των αερογωγών μεταφέρονται στα τρόφιμα και στο νερό. Προκαλεί διαρροΐκό σύνδρομο.

Άλλο παθογόνο που μεταφέρουν είναι το κωλοβακτήριο Ε. Coli. Μεταφέρεται με το παραπάνω τρόπο και προκαλεί στον άνθρωπο αιμορραγική κολίτιδα ή ουρολοίμωξη.

Τα συνηθέστερα είδη πτηνών που προκαλούν προβλήματα στην Ελλάδα είναι κατά κύριο λόγο τα περιστέρια. Συγκεντρώνονται σε μεγάλο αριθμό και προκαλούν μεγάλο όγκο περιττωμάτων με αποτέλεσμα να δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα σ΄ αυτούς που τα εισπνέουν όταν μετατρέπονται σε μορφή σκόνης.  

Η αντιμετώπιση των περιστεριών από τη Βιολογική πραγματοποιείται με ακίδες που τοποθετούνται στα σημεία όπου κάθονται τα περιστέρια με νήμα που τοποθετείται σε μαρκίζες, ταμπέλες και κουπαστές με δίχτυ που ενδείκνυται περισσότερο σε μεγάλους χώρους όπως μπαλκόνια και φωταγωγούς.Πληροφορία

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της Βιολογικής χρησιμοποιεί μόνο την κατάλληλη ποσότητα του φαρμάκου στα σημεία που είναι απαραίτητο.