Σφήκες

Οι σφήκες είναι έντομα με σώμα μεγέθους μέτριου ή μεγάλου, χρώματος κίτρινο και μαύρο ή κίτρινο και καστανό. Ζούν σε κοινωνίες. Οι κοινωνίες έχουν συνήθως ζωή ενός έτους. Τα θηλυκά δραστηριοποιούνται την άνοιξη μετά τη διαχείμασή τους. Τρέφονται με ζαχαρούχες ουσίες για παράδειγμα ώριμα φρούτα.

Το κέντρισμα τους είναι οδυνηρό και άλλοτε θανατηφόρο (αλλεργικό σοκ).

Η αντιμετώπιση μιας φωλιάς σφηγκών πραγματοποιείται από τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας με απλό ψεκασμό ή νεφελοψεκασμό με κατάλληλο εξοπλισμό κατά προτίμηση πολύ πρωινές ώρες.


Πληροφορία

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της Βιολογικής χρησιμοποιεί μόνο την κατάλληλη ποσότητα του φαρμάκου στα σημεία που είναι απαραίτητο.