Παγίδες εγκλωβισμού ζώων

AT (Κλουβί σύλληψης)

Mεταλλική παγίδα μεγάλη από γαλβανισμένο ατσάλι.

Τεχνικά χαρατηριστικά:

AT Two
  • Είσοδοι: 2
  • Διαστάσεις: 100 Χ 20 Χ 27 cm
AT Large
  • Είσοδοι: 1
  • Διαστάσεις: 102 Χ 29 Χ 32 cm
AT Small
  • Είσοδοι: 1
  • Διαστάσεις: 77 Χ 20 Χ 27 cm

Wire rat cage (Κλουβί σύλληψης)

Παγίδα κατάλληλη για εγκλωβισμό τρωκτικών και την απομάκρυνση τους. Συνιστάται για αρκετά μεγάλα τρωκτικά. Χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς ή και σε εξωτερικούς χώρους όπου δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρωκτικοκτόνα σκευάσματα ή να τοποθετήσουμε δολωματικό σταθμό για την προστασία του χώρου.

Τεχνικά χαρατηριστικά:
  • Μεταλλική παγίδα αρουραίων
  • Γρήγορη σύλληψη
  • Διαστάσεις: 35 Χ 18 Χ 12,5 cm