Συχνές ερωτήσεις

Τι φάρμακα χρησιμοποιούνται;

Όλα τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για χρήση σε κατοικημένους χώρους.
Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο;
Η εταιρεία μας ακολουθεί μεθόδους σύγχρονης καταπολέμησης εντόμων δημόσιας υγείας και τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται έχουν νέες δραστικές ουσίες. Τα εντομοκτόνα έχουν πολύ χαμηλή τοξικότητα για τα θηλαστικά (σχεδόν ατοξικά), είναι ακίνδυνα για τους κατοίκους - εργαζόμενους, άοσμα και στερούνται διαλύτη επομένως δε λεκιάζουν και δε διαβρώνουν τις επιφάνειες.

Εντούτοις, θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι τα σκευάσματα όσο ακίνδυνα και να είναι, θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με τη δέουσα προσοχή. Πάντα να υπακούμε στις υποδείξεις - οδηγίες του υπεύθυνου επιστήμονα.

Τα εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται είναι φιλικά προς το περιβάλλον;

Ναι. Τα εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας έχουν νέες δραστικές ουσίες, οι οποίες διασπώνται στο περιβάλλον. Έχουν διπλή ή και τριπλή δράση και αποτελεσματικότητα σε όλους τους τύπους των επιφανειών ακόμη και στις πορώδεις και ταχύτατη εντομοτοξική δράση. Ακόμα, παρέχουν πλήρες φάσμα δράσης, αντικαθιστώντας τις πολλαπλές εφαρμογές διαφορετικών σκευασμάτων.Δηλαδή, με τις νέες δραστικές ουσίες χρησιμοποιούμε μικρότερες ποσότητες φαρμάκων.

Με την εφαρμογή από εξειδικευμένο συνεργείο, χρησιμοποιείται μόνο η κατάλληλη ποσότητα του φαρμάκου στα σημεία που είναι απαραίτητο.

Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται απεντόμωση;

Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για το πόσο συχνά πρέπει να γίνεται μία Απεντόμωση. Ουσιαστικά εξαρτάται από την εποχή του χρόνου και από το πόσο επιβαρυμένος είναι ο χώρος. Τα έντομα παρουσιάζουν μέγιστη δραστηριότητα από την Άνοιξη μέχρι το Φθινόπωρο, αν όμως υπάρχει ήπιος Χειμώνας, τα έντομα θα παραμείνουν δραστήρια για μεγαλύτερη χρονική περίοδο.

Είναι αποδεδειγμένο πως χρειάζεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο (οικίες) να γίνεται Απεντόμωση, για να διατηρείται ο πληθυσμός των εντόμων σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό όμως δεν είναι κανόνας, καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται να γίνουν περισσότερες εφαρμογές το χρόνο, ιδιαίτερα όταν έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την τελευταία Απεντόμωση ή όταν υπάρχει έντονο πρόβλημα.

Πότε μπορώ να καθαρίσω το χώρο όπου έγινε απεντόμωση με ψεκασμό;

Τα περισσότερα εντομοκτόνα, άλλα λιγότερο άλλα περισσότερο, διαλύονται στο νερό. Προτείνεται λοιπόν να προσέχουμε την πρώτη εβδομάδα μετά την εφαρμογή και να μην ξεπλένουμε τις ψεκασμένες επιφάνειες. Είναι σημαντικό να ξέρουμε πως τα βιοκτόνα σκευάσματα μπορούν να διατηρήσουν την εντομοτοξική τους δράση για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δηλαδή όσο περισσότερο καιρό παραμένουν στις επιφάνειες, τόσο το καλύτερο.

Έχουν δυσάρεστη οσμή τα νεκρά τρωκτικά;

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί πάντοτε τρωκτικοκτόνα δεύτερης γενιάς. Δηλαδή, αιμολυτικά δολώματα, ενός γεύματος, που μειώνουν σημαντικά τη δυσάρεστη οσμή των νεκρών ποντικιών, αφού μουμιοποιούνται.

Υπάρχει εγγυημένη απεντόμωση στα ξύλα;

Η καταπολέμηση των ξυλοφάγων εντόμων (σαράκι) γίνεται με τη χρήση αερίων (fumigations) και σκοτώντονται όλα τα έντομα, σε οποιοδήποτε βιολογικό στάδιο και αν βρίσκονται. Ωστόσο, κανένα από τα αέρια σκευάσματα δεν έχει υπολλειματική διάρκεια (το αντίθετο θα ήταν επικίνδυνο για τον άνθρωπο), επομένως δεν υπάρχει εγγύηση για την αποφυγή μίας μελλοντικής επιμόλυνσης.

Ποιά η διαφορά ανάμεσα στο σαράκι και στους τερμίτες;

Στην πράξη με τη λέξη σαράκι εννοούμε το σύνολο των εντόμων που προσβάλλουν το ξύλο και στο οποίο εγκαθίστανται δημιουργώντας στοές και οπές ανάλογα με το είδος στο οποίο ανήκουν.
Τερμίτες είναι έντομα τα οποία ομοιάζουν μακροσκοπικά με μυρμήγκια. Ωστόσο, επιστημονικά η μόνη τους ομοιότητα αφορά τη κοινωνική οργάνωση που έχουν αναπτύξει. Η αντιμετώπισή τους είναι ιδιαίτερη και δύσκολη, καθώς η φωλιά τους συνήθως βρίσκεται στο χώμα και μακριά από το σημείο που έχει εντοπιστεί το προσβεβλημένο ξύλο.

HACCP – Τι είναι?

Το HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point = Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου) αναφέρεται σε ένα σύστημα αρχών για την διασφάλιση της υγιεινής κατάστασης και ποιότητας των τροφίμων και ποτών. Έχει ως στόχο την ανάλυση και τον προσδιορισμό των βασικών σημείων για την πρόληψη, τον περιορισμό ή την εξάλειψη όλων των πιθανών φυσικών, βιολογικών και χημικών κινδύνων που δύναται να εμφανιστούν σε όλα τα στάδια χειρισμού ενός προϊόντος.

Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο :
 • αναλύει τις δραστηριότητες και τα προϊόντα της επιχείρησης, τους προμηθευτές, τους πελάτες της, τον εξοπλισμό της, το προσωπικό της και τους κινδύνους ασφαλείας που όλα αυτά συνεπάγονται και καταλήγει
 • στα κρίσιμα σημεία που πρέπει να ελέγχει η επιχείρηση και στις καλές πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζει, ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των πελατών της
Το HACCP είναι απαίτηση της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας και απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς ανεξαρτήτου μεγέθους, Δημόσιου ή Ιδιωτικού χαρακτήρα, που ασχολούνται με την παραγωγή, την μεταποίηση, την συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά, τη διάθεση και πώληση τροφίμων, ποτών και ζωοτροφών.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάθε επιχείρηση για την ανάπτυξη του συστήματος HACCP είναι τα εξής:
 • Αξιολόγηση και βελτίωση υποδομών (κατάσταση κτηρίου, εξοπλισμός, κ.α.) ως προς την υγιεινή και την ασφάλεια
 • Συγκρότηση ομάδας HACCP που θα έχει την γνώση και εμπειρία για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος HACCP
 • Αποτύπωση σε διάγραμμα ροής/ κάτοψη των υφιστάμενων διαδικασιών και χαρακτηριστικών των προϊόντων που χειρίζεται (παράγει, ή αποθηκεύει ή εμπορεύεται ή μεταφέρει) η επιχείρηση
 • Αναγνώριση και αξιολόγηση όλων των πιθανών κινδύνων που δύναται να εμφανιστούν και προσδιορισμός προληπτικών μέτρων για τον έλεγχο αυτών
 • Προσδιορισμός των σημείων εκείνων που ο έλεγχος είναι απαραίτητος για τον περιορισμό εντός αποδεκτών επιπέδων των κινδύνων που δύναται να εμφανιστούν (Critical Control Points = Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου)
 • Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης για κάθε CCP
 • Καθιέρωση διορθωτικών ενεργειών που υλοποιούνται σε περίπτωση που το σύστημα παρακολούθησης δείχνει ότι ένα συγκεκριμένο CCP βρίσκεται εκτός ελέγχου
 • Προσδιορισμός των διαδικασιών επαλήθευσης, που επιβεβαιώνουν ότι το σύστημα HACCP λειτουργεί αποτελεσματικά συμπεριλαμβανομένου πλάνου δειγματοληψίας και εργαστηριακών αναλύσεων
 • Ανάπτυξη αρχείων που αποδεικνύουν την εφαρμογή των ορθών πρακτικών υγιεινής (GMPs), συμπεριλαμβανομένων των φακέλων μυοκτονιών και απεντομώσεων, καθαρισμών και απολυμάνσεων, νερού και υγιεινής του προσωπικού
 • Εγκατάσταση ενός αποτελεσματικού συστήματος αρχειοθέτησης και καταγραφής του συστήματος HACCP
 • Εκπαίδευση του προσωπικού στους Κανόνες Υγιεινής, στις Ορθές Πρακτικές για την Υγιεινή των Τροφίμων και στους ελέγχους στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου
 • Επιθεώρηση εφαρμογής των ανωτέρω στην πράξη και λήψη διορθωτικών μέτρων.

Η εταιρεία Βιολογική συμβαδίζοντας πλήρως με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, την Νομοθεσία και τις απαιτήσεις του συστήματος HACCP παρέχει σε όλες τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται Φάκελο Μυοκτονίας / Απεντόμωσης ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και βεβαιώσεις για επίδειξη προς κάθε υγειονομικό έλεγχο.