Απολύμανση ιοκτονία δια μέσω του αέρα με όζον

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΌΖΟΝ

Το τρίτο άτομο οξυγόνου του Όζοντος είναι εξαιρετικά δραστικό και δημιουργεί αντιδράσεις. Αυτό το άτομο εύκολα προσκολλάται σε άλλα μόρια και μεταβάλλει την κατάσταση οξειδώσεως αυτών των μορίων. Όταν βακτήρια, μύκητες ή ιοί έρθουν σε επαφή με το όζον, η χημική τους δομή αλλάζει μορφή. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται οξείδωση.

Το Όζον επιδρά και καταστρέφει τα βακτήρια, τους μύκητες και τους ιούς προκαλώντας σε αυτά κυτταρική λύση. Η διαδικασία καταστροφής των μικροοργανισμών αυτών με χρήση του όζοντος επιτυγχάνεται με ρήξη της κυτταρικής μεμβράνης τους και διάχυση του κυτοπλάσματός τους. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι καθίσταται αδύνατη η ενεργοποίηση των μικροοργανισμών ξανά. Αυτό καθιστά το όζον το πιο φιλικό προς το περιβάλλον οξειδωτικό. Το Όζον μετατρέπεται πίσω σε οξυγόνο μετά τη χρήση.

Sequence1
Sequence2
Sequence3
Sequence4
Sequence5
Sequence6


ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ

Η ημι-ζωή του όζοντος στον αέρα επηρεάζεται σημαντικά από τη θερμοκρασία και από τη σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας. Επειδή το όζον αντιδρά με οσμές, καπνό, βακτήρια, μύκητες και υδρατμούς που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα στην πραγματικότητα η ημι-ζωή του όζοντος στον αέρα, υπό συνήθεις συνθήκες θερμοκρασίας, δεν διαρκεί περισσότερο από 30 min.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΌΖΟΝΤΟΣ

Η έντονα οξειδωτική δράση και η μη υπολειμματικότητα του Όζοντος, λόγω της ταχείας διάσπασής του προς οξυγόνο, το καθιστούν εξαιρετικό φυσικό μικροβιοκτόνο και μυκητοκτόνο.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

 • Απολύμανση του αέρα,
 • Απολύμανση όλων των επιφανειών,
 • Απολύμανση συσκευών για ιατρική χρήση,
 • Δράση ως μικροβιοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, εντομοκτόνο,
 • Απολυμαντικό/ αποσμητικό πολυσύχναστων χώρων

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ

 • Απολυμαίνουν και καθαρίζουν τον εσωτερικό αέρα και τις επιφάνειες
 • χωρίς τη χρήση χημικών (τοίχους, δάπεδα, κουρτίνες, μοκέτες, συρτάρια, πόμολα κτλ),
 • Επιτυγχάνουν σημαντική μείωση κινδύνου ασθενειών και μολύνσεων
 • Περιβαλλοντικά φιλικές
 • Εύκολες στη χρήση
 • Εύκολη συντήρηση

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ CORONA DISCHARGE

 Πώς λειτουργεί μια γεννήτρια όζοντος με τη μέθοδο Corona Discharge;

Το όζον (O3) δημιουργείται από το οξυγόνο (O2) στη φύση και σε γεννήτριες όζοντος για εμπορικές ή βιομηχανικές εφαρμογές, ωστόσο το όζον (O3) επιστρέφει γρήγορα στο μοριακό οξυγόνο (O2).  Το όζον δεν μπορεί να αποθηκευτεί λόγω μικρού χρόνου ημιζωής και πρέπει να παραχθεί επί τόπου.

Για βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές όζοντος χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά γεννήτριες όζοντος με τη μέθοδο Corona Discharge. Η θεμελιώδης αρχή βασίζεται στη διάχυτη ηλεκτρική εκφόρτιση/ εκκένωση μέσω ενός διηλεκτρικού υλικού για τη δημιουργία όζοντος.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ CORONA DISCHARGE:

Το όζον παράγεται από ηλεκτρική εκφόρτιση, που συνήθως αναφέρεται ως σπινθήρας. Μεγάλες ποσότητες όζοντος παράγονται από τον κεραυνό κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που μυρίζετε τη «φρέσκια» μυρωδιά μετά από καταιγίδα.

Οποιαδήποτε ηλεκτρική εκκένωση ή σπινθήρας θα δημιουργήσει όζον. Ο σπινθήρας θα διαιρέσει το μόριο οξυγόνου (O2) που βρίσκεται στον αέρα του περιβάλλοντος σε στοιχειακό οξυγόνο (O). Αυτά τα άτομα οξυγόνου θα συνδεθούν γρήγορα με ένα άλλο μόριο οξυγόνου (O2) για να σχηματίσουν όζον (O3).

Η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στην παραγωγή όζοντος χωρίζει το μόριο οξυγόνου.

 Σε μια γεννήτρια όζοντος Corona Discharge, η ηλεκτρική εκκένωση θα πραγματοποιηθεί σε ένα διάκενο αέρα εντός της κυψέλης κορώνας που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να διασπάσει το μόριο οξυγόνου και να παράξει όζον. Σε αυτό το διάκενο αέρα χρησιμοποιείται διηλεκτρικό για την ομοιόμορφη κατανομή της ροής ηλεκτρονίων και για την εξάπλωση της ροής ηλεκτρονίων σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο όγκο οξυγόνου.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία ΄΄REGULATION (EU) No 528/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products.΄΄

Το παραγόμενο αέριο όζον από γεννήτριες όζοντος κατατάσσεται στα βιοκτόνα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Το όζον όμως δεν είναι τοξικό μόνο για τους μικροοργανισμούς. Είναι εξίσου τοξικό και για τον άνθρωπο. Οι χρήστες που έρχονται σε επαφή με το όζον πρέπει να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας, από τη στιγμή που το αέριο επιδρά άμεσα στο αναπνευστικό σύστημα, προκαλώντας ζαλάδα και ερεθισμό στα μάτια και στον λάρυγγα. Ωστόσο, σε χαμηλές συγκεντρώσεις το όζον δεν είναι τοξικό για τον άνθρωπο.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΕΙΛΤΕ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ