Απολύμανση νεφελοποίηση δια μέσω του αέρα

α) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Το απολυμαντικό σκεύασμα επιτρέπει την απολύμανση του χώρου μέσω του αέρα χωρίς να διαβρώνει τις επιφάνειες και είναι συμβατό με τα συνήθη υλικά.  Το προϊόν είναι ελεύθερο αλδεΰδης και βαρέων μετάλλων και έχει ευρύ φάσμα δράσης. Είναι έτοιμο προς χρήση χωρίς να αφήνει υπολείμματα στις επιφάνειες. Ενδείκνυται η χρήση σε κρίσιμους νοσοκομειακούς χώρους όπως ΜΕΘ, χειρουργεία, Μ.Τ.Ν., καθώς επίσης και σε κινητές μονάδες νοσηλείας, ασθενοφόρα, κλπ. Το απολυμαντικό είναι κατάλληλο για χρήση με τον νεφελοποιητή και χρησιμοποιείται χωρίς ανθρώπινη παρουσία.

Ο συνδυασμός του απολυμαντικού και της συσκευής είναι μία αποτελεσματική διαδικασία σύμφωνα με το Γαλλικό Πρότυπο NFT 72-281 (Απολύμανση επιφανειών μέσω του αέρα – Προσδιορισμός της βακτηριοκτόνου, μυκητοκτόνου, ιοκτόνου και σποροκτόνου δράσης) σε δοσολογία εφαρμογής 7ml / m3, στους 55°C και δράση εντός 2 ωρών. Τα ενεργά δραστικά συστατικά του προϊόντος είναι σταθεροποιημένο διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου και υπεροξικού οξέως (+/- 1200 ppm]. Είναι βιοδιασπώμενο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Η απολυμαντική δράση σύμφωνα με τα Γαλλικά Πρότυπα NFT 72-281 περιλαμβάνει βακτήρια, μύκητες, ιούς και σπόρους σε δοσολογία εφαρμογής 7ml / m3, στους 55°C.Sequence1
Sequence2
Sequence3
Sequence4

 

Δραστικό σε

Χρόνος Επαφής

ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ

·      Pseudomonas aeruginosa
·      Staphylococcus aureus
·      Escherichia coli
·      Enterococcus hirae

30 λεπτά

·      Mycobacterium terrae
·      Mycobacterium avium

60 λεπτά

·      Klebsiella pneumoniae (BLSE)
·      Staphylococcus aureus (MRSA)

30 λεπτά

ΖΥΜΕΣ

·      Candida albicans

15 λεπτά

ΜΥΚΗΤΕΣ

·      Aspergillus niger, Aspergillus brasiliensis

120 λεπτά

ΙΟΙ

·      Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Covid sars 1, Covid sars 2

60 λεπτά

ΣΠΟΡΟΙ

·      Bacillus subtilis, Bacillus cereus

120 λεπτά

·      Clostridium difficile, Clostridium sporogenes COVID

60 λεπτά

β) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 

H διαδικασία απολύμανσης με την χρήση της αυτόματης συσκευής νεφελοποίησης επιτρέπει την δια μέσου του αέρα απολύμανση χώρων σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΝFΤ 72-281. Τα δεδομένα της απολύμανσης όπως κατανάλωση, όγκος του χώρου, χρόνος λειτουργίας κλπ. καταγράφονται στη μονάδα του νεφελοποιητή και μεταφέρονται μέσω θύρας USB σε Η/Υ όπου φυλάσσονται ηλεκτρονικά για την πλήρη ιχνηλασιμότητα της διαδικασίας απολύμανσης.

Η συσκευή που χρησιμοποιείται για την απολύμανση του χώρου είναι μία ηλεκτρονική, φορητή αυτόνομη συσκευή νεφελοποίησης σχεδιασμένη για απολύμανση χώρων δια μέσου του αέρα.  Η συσκευή έχει αναπτυχθεί και σχεδιασθεί ώστε να ικανοποιεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.  Είναι εργονομική, αξιόπιστη και εύκολη στην συντήρηση.  Υπόκειται σε ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο νομοθεσίας και έχει ελεγχθεί εκτεταμένα για συμμόρφωση με τις παρακάτω Ευρωπαϊκές Οδηγίες (Νόρμες):

  • Directive 2006/95/EC: Ηλεκτρικές συσκευές χαμηλής τάσης
  • Directive 2004/108/EC: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)

Η συνδυαστική χρήση ως μία ενιαία διαδικασία απολύμανσης έχει πιστοποιηθεί για την μικροβιοκτόνο αποτελεσματικότητα της.  Η σήμανση CE0120 πάνω στην συσκευή πιστοποιεί την συμμόρφωση της σε όλες τις σχετικές νομοθεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Προετοιμασία χώρου

Ο πελάτης φροντίζει ώστε ο προς απολύμανση χώρος να είναι καλά καθαρισμένος και ιδανικά να έχει προ-απολυμανθεί πριν τη διαδικασία της νεφελοποίησης (επιφάνειες εξοπλισμού, δάπεδα, τοίχοι).

Κατά την προετοιμασία του χώρου ο χειριστής ελέγχει τη διαρρύθμιση και το μέγεθος του χώρου, ελέγχει την καθαριότητα του χώρου, τη συμβατότητα των υλικών, πιθανές διαρροές και προετοιμάζει το χώρο  σύμφωνα με το πρωτόκολλο απολύμανσης με νεφελοποίηση.

Η διαδικασία της αέριας απολύμανσης πραγματοποιείται ΧΩΡΙΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ και αποτελείται από τρία στάδια: την νεφελοποίηση (ποσότητα του προϊόντος), τον χρόνο επαφής (ελάχιστος χρόνος για πλήρη μικροβιοκτόνο δράση) και την ανάκτηση (αερισμός του χώρου).

1ον  Το στάδιο της νεφελοποίησης αποτελείται από τις εξής φάσεις:

- Η καθυστερημένη φάση εκκίνησης (ορίζεται κατά περίπτωση)

Αυτή η φάση, επιτρέπει την απομάκρυνση από το χώρο πριν από την έναρξη της φάσης ψεκασμού.

Ο τεχνικός εγκαταλείπει το δωμάτιο και κλείνει πόρτες και παράθυρα. Σημειώνει το χρόνο και φεύγει από το δωμάτιο.

- Η φάση προετοιμασίας (2 λεπτά 30 δευτ.)

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η συσκευή λειτουργεί χωρίς θέρμανση του προϊόντος. Αυτή η φάση επιτρέπει την πλήρωση των σωληνώσεων με απολυμαντικό προϊόν πριν από την πρώτη χρήση και τροφοδοτεί "φρέσκο" προϊόν κατά τη διάρκεια της φάσης του ψεκασμού.

- Η φάση προθέρμανσης (8 λεπτά max)

Η παρούσα φάση προθερμαίνει το προϊόν πριν τον ψεκασμό. Έτσι, το προϊόν είναι στη σωστή θερμοκρασία σε όλη την φάση ψεκασμού. 

- Η φάση ψεκασμού (ανάλογα με τον όγκο του δωματίου)

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, το προϊόν ψεκάζεται μέσα στο δωμάτιο.  Η on-line θέρμανση του προϊόντος διατηρεί τη θερμοκρασία σταθερή σε όλη την φάση του ψεκασμού στους 55°C. 

- Η φάση ξήρανσης του ακροφύσιου (1 ½ λεπτά)

Το ακροφύσιο ξηραίνεται μετά τον ψεκασμό.  Κατά το διάστημα αυτό μόνο πεπιεσμένος αέρας τροφοδοτείται στο ακροφύσιο. Αυτό αδειάζει το ακροφύσιο από υπολείμματα απολυμαντικού, αποτρέποντας πιτσιλιές ή τον σχηματισμό αποθέσεων.

2ον Το στάδιο του χρόνου επαφής (ελάχιστος χρόνος για πλήρη μικροβιοκτόνο δράση):

Για να είναι αποτελεσματική η διαδικασία, ο χρόνος επαφής πρέπει να τηρείται. Ο χρόνος επαφής επιτρέπει στο προϊόν να ενεργεί έναντι των διαφόρων στελεχών πριν από την ανάκτηση του δωματίου. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού, η συσκευή δεν ψεκάζει.  Ο χώρος παραμένει σφραγισμένος και δεν επιτρέπεται η είσοδος στο δωμάτιο.  Για την πλήρη απολύμανση του χώρου σύμφωνα με τα Γαλλικά Πρότυπα NFT 72-281 (Βακτηριοκτονία, μυκητοκτονία, ιοκτονία, σποροκτονία), σε δοσολογία εφαρμογής 7ml / m3, στους 55°C, ο χρόνος επαφής είναι 120 λεπτά.

3ον Το στάδιο της ανάκτησης (αερισμός του χώρου):

Ο χειριστής αφού τηρήσει τον χρόνο επαφής ανάλογα με το απαιτούμενο φάσμα δράσης,  εισέρχεται στο δωμάτιο με κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας.  Για να γνωρίζει τη στιγμή που μπορεί να ξαναμπεί στο δωμάτιο, λαμβάνει υπόψη και υπολογίζει τους χρόνους όλων των παραπάνω λειτουργικών φάσεων, από την ώρα που εγκατέλειψε το δωμάτιο.  Μέσα στο δωμάτιο μεριμνά για τον εξαερισμό του χώρου ανάλογα με τα διαθέσιμα μέσα. Ο χρόνος αποκατάστασης αίθουσας έχει συμπληρωθεί, όταν η συγκέντρωση των ουσιών στον αέρα είναι χαμηλότερη από τα όρια έκθεσης που καθορίζονται από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας ή Υγιεινής.   Ένας μέσος χρόνος μισής ώρας συνιστάται για ανάκτηση.   Τέλος ο χειριστής ανοίγει το αφαιρούμενο κάλυμμα της συσκευής, ελέγχει εάν το επίπεδο του προϊόντος έχει κατέβει μέσα στο δοχείο ως επιβεβαίωση ότι η συσκευή έχει λειτουργήσει και ότι δεν υπάρχει κανένα ίχνος του απολυμαντικού στο πάτωμα. Επίσης ελέγχει στην οθόνη της συσκευής να βεβαιωθεί ότι ο κύκλος ολοκληρώθηκε με επιτυχία.  Εάν όχι, επαναλαμβάνει την διαδικασία από την αρχή. 

Μετά το τέλος της διαδικασίας απολύμανσης, ο χειριστής ανοίγει ξανά τον κλιματισμό ή το σύστημα εξαερισμού του δωματίου και επιτρέπει στο κοινό την είσοδο στον χώρο.

Β) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Το απολυμαντικό σκεύασμα επιτρέπει την απολύμανση του χώρου μέσω του αέρα χωρίς να διαβρώνει τις επιφάνειες και είναι συμβατό με τα συνήθη υλικά.  Το προϊόν είναι ελεύθερο αλδεΰδης και βαρέων μετάλλων και έχει ευρύ φάσμα δράσης. Είναι έτοιμο προς χρήση χωρίς να αφήνει υπολείμματα στις επιφάνειες. Ενδείκνυται η χρήση σε κρίσιμους νοσοκομειακούς χώρους όπως ΜΕΘ, χειρουργεία, Μ.Τ.Ν., καθώς επίσης και σε κινητές μονάδες νοσηλείας, ασθενοφόρα, κλπ. Το απολυμαντικό είναι κατάλληλο για χρήση με τον νεφελοποιητή και χρησιμοποιείται χωρίς ανθρώπινη παρουσία.

Ο συνδυασμός του απολυμαντικού και της συσκευής είναι μία αποτελεσματική διαδικασία σύμφωνα με το Γαλλικό Πρότυπο NFT 72-281 (Απολύμανση επιφανειών μέσω του αέρα – Προσδιορισμός της βακτηριοκτόνου, μυκητοκτόνου, ιοκτόνου και σποροκτόνου δράσης) σε δοσολογία εφαρμογής 7ml / m3, στους 55°C και δράση εντός 2 ωρών. Τα ενεργά δραστικά συστατικά του προϊόντος είναι σταθεροποιημένο διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου και υπεροξικού οξέως (+/- 1200 ppm]. Είναι βιοδιασπώμενο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Η απολυμαντική δράση σύμφωνα με τα Γαλλικά Πρότυπα NFT 72-281 περιλαμβάνει βακτήρια, μύκητες, ιούς και σπόρους σε δοσολογία εφαρμογής 7ml / m3, στους 55°C.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΕΙΛΤΕ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ