2106717739

Ψεκασμός με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης

Για την συγκεκριμένη μέθοδο Απολύμανσης χρησιμοποιείται ψεκαστήρας χαμηλής πίεσης 2-4 bar με τον οποίο ψεκάζονται όλες οι προσβεβλημένες επιφάνειες αφού πρώτα έχει προηγηθεί καθαριότητα. Η εφαρμογή αυτή ενδείκνυται για επιφάνειες όπως έπιπλα, πατώματα, είδη υγιεινής, οικιακές συσκευές κ.α.

Τα Απολυμαντικά Μέσα που χρησιμοποιούνται έχουν ευρύ φάσμα μικροβιοκτόνου δράσης και δεν προκαλούν αλλοιώσεις ή ζημιές σε επιφάνειες ή αντικείμενα. Είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. και κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για απολύμανση χώρων διαβίωσης.

Κατά την διαδικασία της εφαρμογής της Απολύμανσης λαμβάνεται υπόψη το άμεσο περιβάλλον συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας ανθρώπων, κατοικίδιων και τροφίμων.