2106717739

Ακίδες Απώθησης Περιστεριών

Οι ακίδες αποτελούν την πιο διαδεδομένη και συνηθισμένη μέθοδο απώθησης πτηνών. Χρησιμοποιούνται σε επιφάνειες όπου προσγειώνονται τα περιστέρια και σε σημεία όπου δεν θέλουμε να δημιουργήσουν μόνιμες φωλιές. Οι ακίδες τοποθετούνται σε περβάζια, στηθαία, σωληνώσεις απορροών, πάνω από εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών, πάνω από φωτιστικά σώματα, επιγραφές κτηρίων, κ.α.

Τα περιστέρια όταν προσγειώνονται επιλέγουν την άκρη των στηθαίων/περβαζιών, κ.α. για να μπορούν να ξεφύγουν εύκολα σε περίπτωση κινδύνου. Η τοποθέτηση των ακίδων γίνεται κοντά στην άκρη της επιφάνειας εμποδίζοντας έτσι τα περιστέρια να προσγειωθούν σε αυτήν. Σε περίπτωση που η επιφάνεια στην οποία γίνεται η τοποθέτηση των ακίδων είναι μεγάλη τότε ίσως χρειαστεί να τοποθετηθεί και δεύτερη σειρά ακίδων. Τα υλικά στερέωσης των ακίδων διαφέρουν κατά περίπτωση ανάλογα με την επιφάνεια πάνω στην οποία τοποθετούνται (ειδική σιλικόνη, βίδα, κ.α.). Οι ακίδες θα πρέπει να τοποθετούνται σε επιφάνειες οι οποίες προηγουμένως έχουν καθαριστεί.

Οι ακίδες δεν θανατώνουν ούτε τραυματίζουν τα περιστέρια.

Ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου επιλέγουμε και το κατάλληλο μοντέλο ακίδας.
Ακίδες φωτοβολταϊκωνΑκίδες φωτοβολταϊκων
Ακίδες φωτοβολταϊκων
Ακίδες φωτοβολταϊκων


Πληροφορία

Για την καλύτερη αντιμετώπισή τους μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες μεθόδους όπως είναι η συσκευή κραυγών άγριων πουλιών.ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΕΙΛΤΕ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ