2106717739

Δολωματικοί Σταθμοί

Οι Δολωματικοί Σταθμοί τοποθετούνται βάσει σχεδίου κάτοψης του χώρου εξωτερικά σε συγκεκριμένα σημεία (κατά μήκος των διαδρομών των τρωκτικών, κοντά σε σημεία που υπάρχει νερό ή υγρασία, κοντά σε πιθανές εισόδους των εγκαταστάσεων, κοντά σε κρυψώνες, κ.α.) περιμετρικά του κτηρίου και περιμετρικά του οικοπέδου για την δημιουργία μιας Ζώνης Ασφαλείας η οποία λειτουργεί τόσο Προληπτικά όσο και Κατασταλτικά.

Στο εσωτερικό τους τοποθετείται το κατάλληλο μυοκτόνο δόλωμα σε ασφαλή θέση ώστε να μην είναι εφικτή η πρόσβαση σε παιδιά και κατοικίδια ζώα ή ζώα μη στόχους καθώς και να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες.

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του χώρου και την έκταση του προβλήματος επιλέγεται ο αριθμός, ο τύπος και το είδος των Δολωματικών Σταθμών. Κάθε Δολωματικός Σταθμός σταθεροποιείται, είτε με ειδική σιλικόνη είτε με βίδα, ώστε να μην μπορεί να μετακινηθεί και δίπλα σε κάθε σταθμό τοποθετείται σε ευκρινές σημείο ειδική προειδοποιητική σήμανση – καρτελάκι με συγκεκριμένη αρίθμηση. Τέλος αποτυπώνονται οι Δολωματικοί Σταθμοί σε ειδικό σχέδιο κάτοψης των εγκαταστάσεων και διενεργούνται τακτικές επισκέψεις από τον Υπεύθυνο Τεχνικό μας για τον έλεγχο και την καταγραφή των αποτελεσμάτων και την λήψη τυχόν διορθωτικών μέτρων.

Σε περιπτώσεις υψηλού πληθυσμού τρωκτικών σε ένα χώρο θα πρέπει να διενεργηθούν 3-4 δολώσεις σε διάστημα 1,5 -2 μηνών ώστε να έχουμε απαλλαγή του χώρου από τα τρωκτικά.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ένα πρόγραμμα συντήρησης για την προστασία των χώρων.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΕΙΛΤΕ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ