Ξυλοφάγα έντομα

Τα Ξυλοφάγα Έντομα τρέφονται, κατοικούν και αναπαράγονται στο ξύλο (ξύλινες επιφάνειες, έπιπλα, έργα τέχνης, οροφές, κ.α.) καθώς και σε αντικείμενα πλούσια σε κυτταρίνη (ρούχα, χαρτί, βιβλία, χάρτινα κιβώτια, κ.α.).

Οι πιο συνηθισμένες ενδείξεις προσβολής από ξυλοφάγα έντομα είναι η παρουσία λεπτής σκόνης καθώς και μικρές τρύπες πάνω σε ξύλινες επιφάνειες. Η ζημιά που προκαλούν είναι πολύ μεγάλη καθώς τα έντομα τρέφονται με όλο το υλικό του ξύλου και με την πάροδο του χρόνου αποδυναμώνεται και αποσαθρώνεται η επιφάνεια που έχει προσβληθεί.

Τα Ξυλοφάγα έντομα κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
  • Τα Κολεόπτερα (στην οποία ανήκουν τα σαράκια)
  • Τα Ισόπτερα (στην οποία ανήκουν οι τερμίτες)
  • Τα Υμενόπτερα (στην οποία ανήκουν ξυλοφάγες σφήκες και τα ξυλοφάγα μυρμήγκια)

Από τα πιο επικίνδυνα και πιο καταστρεπτικά θεωρούνται τα σαράκια και οι τερμίτες.

Η εταιρεία Βιολογική παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης των Ξυλοφάγων Εντόμων. Ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα βασίζεται στις ανάγκες και ιδιομορφίες του χώρου αλλά και το είδος του προβλήματος, και αναλόγως επιλέγεται η κατάλληλη τεχνική αντιμετώπισης.

Πριν από την επιλογή οποιασδήποτε επέμβασης πραγματοποιείται λεπτομερής επιθεώρηση από τους τεχνικούς της εταιρείας μας για να αξιολογηθεί η έκταση της προσβολής, να γίνει ταυτοποίηση του εντόμου και στην συνέχεια επιλέγεται η κατάλληλη τεχνική αντιμετώπισης.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΕΙΛΤΕ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ


Μέθοδος αντιμετώπισης για Τερμίτες


Μέθοδοi αντιμετώπισης για Σαράκι