2106717739

Θερμική Μέθοδος

Πρόκειται για μια μη χημική μέθοδο η οποία περιλαμβάνει την χρήση υψηλών θερμοκρασιών για την καταπολέμηση των εντόμων.

Για την συγκεκριμένη μέθοδο χρησιμοποιούνται ειδικές κινητές θερμαντικές συσκευές οι οποίες επιτυγχάνουν υψηλή θερμοκρασία η οποία ξεπερνά τους 50°C. Η υψηλή θερμοκρασία και η θερμότητα που δημιουργείται οδηγεί στην μείωση της υγρασίας του χώρου με αποτέλεσμα την αφυδάτωση και κατ’ επέκταση την εξόντωση των εντόμων σε οποιοδήποτε στάδιο του βιολογικού κύκλου βρίσκονται.

Κατά την διαδικασία της θερμικής απεντόμωσης σε ένα χώρο είναι απαραίτητο η θερμοκρασία να διατηρηθεί στους +50°C για περισσότερες από 15 ώρες έτσι ώστε η θερμότητα να διεισδύσει σε όλες τις σχισμές οι οποίες αποτελούν πιθανές εστίες εντόμων.

Για την λειτουργία των θερμαντικών συσκευών απαιτείται η διάθεση παροχής τριφασικού ρεύματος. Η συγκεκριμένη μέθοδος ενδείκνυται για Αποθήκες Τροφίμων, Σιλό, Αρτοποιεία, Ζυθοποιεία, Εργοστάσια τροφίμων, Οικίες, κ.α.