2106717739

Απεντόμωση με έγχυση εντομοκτόνου σκευάσματος

Η συγκεκριμένη μέθοδος περιλαμβάνει την διάνοιξη οπών στο έδαφος περιμετρικά του κτηρίου, σε συγκεκριμένα σημεία με συγκεκριμένο βάθος και διάμετρο μέσω των οποίων γίνεται έγχυση ειδικού εντομοκτόνου σκευάσματος (τερμιτοκτόνο) καθώς οι τερμίτες κατοικούν κυρίως σε υπόγεια τούνελ.

Το σκεύασμα που χρησιμοποιείται δεν λειτουργεί απωθητικά όπως γίνεται με άλλα έντομα, αντιθέτως, οι τερμίτες έρχονται σε επαφή με το συγκεκριμένο σκεύασμα το οποίο το καταπίνουν ή το μεταφέρουν στο σώμα τους και το διαμοιράζουν στα υπόλοιπα μέλη της αποικίας ( Μέθοδος Τροφάλλαξης).

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καταπολέμηση όλης της αποικίας σε διάστημα λίγων ημερών. Το σκεύασμα είναι βραδείας δράσης και έτσι ο κάθε τερμίτης έχει αρκετό χρόνο για να το διασπείρει μολύνοντας σταδιακά όλη την αποικία μέσω της διαδοχικής επίδρασης (Domino Effect).

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για την παρουσία τυχόν νέων τερμιτών.