2106717739

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης Παρασίτων (IPM)

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης Παρασίτων (Integrated Pest Management ) είναι ένας συνδυασμός μεθόδων και εργασιών που έχουν ως στόχο τον έλεγχο του πληθυσμού των παρασίτων (εντόμων, τρωκτικών, περιστεριών κ.α.) σε όσο το δυνατόν χαμηλά και αποδεκτά επίπεδα.

Ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Εντόμων βασίζεται στις αρχές του IPM και αποτελείται από τρία στάδια, την Πρόληψη, τον Έλεγχο και την Καταπολέμηση, τα οποία αποτελούν τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για μια ολοκληρωμένη Απεντόμωση.

Συγκεκριμένα η Πρόληψη αναφέρεται στη λήψη μέτρων και ενεργειών που έχουν ως στόχο την εξάλειψη οποιασδήποτε πιθανής εισόδου εντόμων στο χώρο. Τέτοιες ενέργειες αποτελούν:
  • Τοποθέτηση σίτας και ειδικών πλεγμάτων σε παράθυρα, σιφώνια, φρεάτια, ανοίγματα, κ.α.
  • Τοποθέτηση ειδικών ταινιών στο κάτω μέρος των εισόδων ώστε να καλυφθούν τυχόν κενά
  • Τήρηση κανόνων ορθής αποθηκευτικής πρακτικής
  • Σχολαστική καθαριότητα των χώρων με σκοπό την εξάλειψη τροφής, νερού και κατοικίας των εντόμων
  • Χρησιμοποίηση κλειστών κάδων απορριμμάτων και τακτική καθαριότητα αυτών
  • Σωστή απομάκρυνση των απορριμμάτων εκτός των χώρων και συγκέντρωση τους μακριά από εισόδους
Ο Έλεγχος αναφέρεται στην ανίχνευση παρουσίας εντόμων στο χώρο και στον εντοπισμό των εστιών της ανάπτυξης του πληθυσμού. Για αυτό και απαιτείται επιθεώρηση και εντοπισμός των πιθανών εστιών ανάπτυξης με ηλεκτρικές εντομοπαγίδες ή φερομονικές παγίδες, παρακολούθηση και ταυτοποίηση του εντόμου και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου Απεντόμωσης η οποία βασίζεται στις ανάγκες και ιδιομορφίες του χώρου και στο είδος του προβλήματος.

Τέλος η Καταπολέμηση περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργασιών που αποτελούν την Απεντόμωση. Ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου αλλά και το είδος του προβλήματος επιλέγεται μια από τις ακόλουθες Μεθόδους Απεντόμωσης:
  • Υπολειμματικός Ψεκασμός (με ψεκαστήρα χαμηλής ή υψηλής πίεσης)
  • Νεφελοψεκασμός
  • Εφαρμογή με gel
  • Θερμική Καταπολέμηση

Πληροφορία

Όλες οι Παραπάνω ενέργειες είναι απαραίτητες για την διατήρηση της καταστολής των εντόμων και του πληθυσμού τους σε χαμηλά επίπεδα.ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΕΙΛΤΕ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ